Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych jest firma LODOWE INSPIRACJE TOMASZ SZYPUŁA z siedzibą w Raciborzu (ul. Hetmana Jana Zamoyskiego, nr 1, lok. 13), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem REGON: 160079635, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Raciborzu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pliki cookies

Niniejsza witryna nie używa cookies (ciasteczek). Czym są cookies? Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gdybyśmy gromadzili przy pomocy cookies informacje, to dotyczyłyby adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji.

Nie używamy nawet Google Analytics, dzięki czemu nie zbieramy danych o Twojej aktywności na naszej stronie i nie monitorujemy jej. Nie używamy także reklam, co pozwala na tak wyjątkowe i spokojne korzystanie z treści, jakie dostarczamy.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie All About Cookies.

Dane osobowe

Dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których samodzielnie i całkowicie dobrowolnie je udostępniono: poprzez kontakt używając adresu e-mail podanego na stronie. Udostępnione dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji, czyli np. w celu odpowiedzi na e-mail, realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktury, itp.

Dane osobowe zebrane w ten sposób przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Mamy prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody (np. na pisemną prośbę) bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.